Miasto Lublin

Siedzibą firmy RJ Trans jest miasto Lublin.

Najbliższym i budzącym największe nasze zainteresowanie obszarem działania jest Lubelszczyzna. Poszukujemy firm z naszego regionu jak i miasta, które potrzebują usług transportowych, przewozu osób lub mienia. Specjalizujemy się także w przewozie dzieci, ludzi chorych. Posiadamy doświadczenie we współpracy z podmiotami wykorzystującymi fundusze unijne. Jesteśmy przygotowani aby sprostać każdym programom i projektom unijnym, które są realizowane na terenie Lublina.

Zapraszamy do kooperacji stowarzyszenia, fundacje, banki, spóldzielnie, wspólnoty i przedsiębiorstwa, które posiadają swoje siedziby i placówki w naszym mieście. Oferujemy możliwość rozliczenia bezgotówkowego, faktury zbiorcze za wykonane usługi, korzystniejsze rabaty i negocjowanie terminów odroczenia płatności. Do każdego podmiotu podchodzimy indywidualnie i elastycznie. W przypadku realizacji usług, które wykorzystują fundusze unijne, jesteśmy przygotowani do dostosowania się do warunków konkretnego programu unijnego.

Jesteśmy gotowi na wszystkie śmiałe pomysły, które wykorzystują rozwiązania innowacyjne. Współuczestniczymy już z kilkoma podmiotami z Lublina w realizacji projektów, które pozyskują unijne wsparcie.

Poszukujemy również podmiotów pracujących na rynku doradztwa europejskiego a także beneficjentów takich programów, którzy korzystając z dotacji UE, grantów oraz kredytów, potrzebują świadczonych przez nas usług. Do nich także kierujemy swoją ofertę.
Jakość, skuteczność i bezpieczeństwo są naszymi głównymi celami w działaniu a bezpośrednim terenem naszego funkcjonowania jest Miasto Lublin.

Czekamy na nowe wyzwania!