Roaming na terenie Unii EuropejskiejPhone

            Każdy z Nas podróżując po Europie, na pewno korzystał z telefonii komórkowej. Wysokie rachunki, które otrzymywaliśmy po powrocie do kraju, odchodzą w przeszłość. Komisarz Günther H. Oettinger, który jest odpowiedzialny za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe powiedział, że opłaty roamingowe już niebawem będą tylko złymi wspomnieniami.


Pod koniec czerwca 2016 roku Rada Unii Europejskiej porozumiała się z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską w sprawie dodatkowych opłat. Proponowano, aby zlikwidować opłaty za połączenia przychodzące. Parlament jednak poszedł o krok dalej i znikną również pozostałe opłaty. Jak wiele interesów i sfer wpływów się ścierało nawzajem niech świadczy fakt, że sam Jerzy Buzek na swoim profilu na Facebooku napisał: "Sukces! W nocy, po łącznie kilkunastu godzinach negocjacji z Radą, porozumieliśmy się w sprawie hurtowych stawek roamingu, czyli tych, które udostępniają sobie nawzajem operatorzy. Parlament zabiegał, żeby te stawki były jak najniższe. Najdłużej spieraliśmy się o stawki za transmisję danych".


Kiedy przekraczacie państwo na przykład granicę polsko-niemiecką, operator ma obowiązek poinformować Was SMS-em o stawkach, jakie zapłacicie w kraju, do którego wjeżdżacie, za połączenia wychodzące i przychodzące, za SMS-y oraz za korzystanie z Internetu. Od 15 czerwca maksymalna stawka hurtowa opłaty za rozmowę telefoniczną w roamingu spadnie z 0,05 euro za minutę do 0,032 euro. Stawki za SMS zostaną obniżone z 0,02 euro do 0,01 euro. Z kolei za 1 GB transferu danych zapłacimy 7,75 euro, wcześniej 50 euro.


Ustawa znosząca opłaty nosi angielską nazwę "Single Market Telecommunications Regulation". Czyli ustawa znosząca telekomunikacyjne granice dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Obowiązująca nowa eurotaryfa roamingowa ogranicza znacznie koszty tego rodzaju usług. Z dniem 15.06.2017 bez dodatkowych opłat roamingowych, obowiązują stawki krajowe. Limity te są takie same dla wszystkich, chyba, że będziecie posiadali państwo inną konkretną usługę lub pakiet.


W przeliczeniu na złotówki za minutę rozmowy zapłacimy teraz do 14 groszy, a za jedną wiadomość tekstową do 4 groszy. Co ciekawe znacznie niższa będzie cena za usługi internetowe, których cena zostanie obniżona do maksymalnie 33 złotych za jeden pobrany gigabajt. Limity cenowe obowiązują w przeliczeniu na megabajty, ale zapłacimy za wykorzystane kilobajty. Co więcej, od 1 stycznia 2018 roku maksymalna cena Internetu będzie jeszcze niższa, wynosząc 6 euro, a następnie co roku odejmie się od niej kolejne 50 centów.


Wprowadzono również ograniczenia dotyczące transmisji danych w roamingu. Wraz z przekroczeniem progu 50 euro, albo równowartości tej kwoty w innej walucie, usługa transmisji danych w roamingu zostanie wyłączona. Wcześniej w momencie przekroczenia 80 procent ustalonego limitu, zostaniemy o tym poinformowani.


Są to ogólnie bardzo dobre informacje, które mogą przyczynić się do decyzji o wyjeździe za granicę.