Przewóz zwierząt domowych z Polski na terytorium Niemiec, Holandii i Belgii

 Zwierzak DSC 9708 B

            Wielokrotnie w swojej pracy, napotykam osoby pytające mnie jak wygląda sytuacja z transportem swojego pupila na terenie Unii Europejskiej. Sprawa jest dosyć złożona, gdyż obszar ten jest regulowany poprzez przepisy unijne, mające charakter teoretycznie nadrzędny, jak i ustawy krajowe państw członkowskich a w przypadku krajów mających strukturę federalną, jak na przykład Niemcy, również przez poszczególne landy, które także tworzą prawo.

            Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym z późniejszymi zmianami (zgodnie z załącznikiem I a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 438/2010 nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 - w dużym skrócie: przejazd zwierząt domowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wymaga posiadania paszportu zwierzęcia oraz specjalnego tatuażu albo chipa (tzw. transpondera), które umożliwią jego identyfikację.

            Od 2012 roku jedyną możliwą formą oznaczenia są transpondery i paszporty ze stosownymi poświadczeniami. W wyznaczonych punktach i lecznicach na terytorium UE wydawane są paszporty dla zwierząt po uprzednim ich zachipowaniu. Co ciekawe przepisy te regulują jedynie podróż ze swoim psem, fretką lub kotem. Jeżeli posiadasz inne zwierzęta, takie jak króliki lub kanarki, powinieneś zapoznać się z krajowymi przepisami. Ze względu na częstotliwość podróży psów, kotów i fretek, skupię się tylko na tych zwierzętach.

            Nasze pupile powinny poza europejskim paszportem dla zwierząt domowych, posiadać również ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Wszelkie informacje dotyczące uprzedniego leczenia i szczepienia powinny znaleźć się w paszporcie. Właściciel nieposiadający potrzebnych dokumentów, musi liczyć się ze sporymi problemami. Zwierzę może być zawrócone do kraju pochodzenia lub/i poddane kwarantannie na czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych. Ponadto, jeżeli sytuacja uniemożliwia poddanie kwarantannie lub odesłanie, zwierzę może być nawet uśpione. W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk – dodatkowo zwierzętom winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

            Do Niemiec pies nie zostanie wpuszczony, jeżeli przekracza granicę z inną osobą niż wpisana w dokumentach, jako właściciel. Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, niezaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Niemiec, jeśli towarzyszy im matka lub, oprócz paszportu, zaopatrzone są w pisemne oświadczenie właściciela, że przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami. Decyzję o możliwości wjazdu i wydanie zezwolenia na wjazd z młodym zwierzęciem leży w kompetencji i mocy właściwych władz landu. Zalecane jest skontaktowanie się z właściwymi władzami weterynaryjnymi landu wjazdu do Niemiec.

            Rasy powszechnie uznawane za niebezpieczne, a w szczególności psy ras oraz ich krzyżówek: Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, a także psy innych ras, które mogą być uznane za niebezpieczne (określone w prawie każdego landu) lub psy wykazujące zachowania agresywne, nie mogą być w Niemczech utrzymywane bez zezwolenia. W Niemczech zabroniona jest amputacja jakichkolwiek części ciała zwierząt kręgowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze względów zdrowotnych.

            Warto również przed samym wyjazdem sprawdzić informacje na stronie  http://www.bmelv.de/DE/Startseite/startseite_node.htm i na stronach ambasady polskiej w Niemczech.

            Inaczej ma się już sytuacja z przepisami na terenie Belgii. Przemieszczanie na terytorium Belgii zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny (zgodnie z definicją OIE). Co ciekawe zgodnie z definicją OIE, Polska nie jest krajem wolnym od wścieklizny. Jeżeli potrzebują państwo dodatkowych informacji to należy odwiedzić stronę: http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm

            Podobnie sytuacja ma się z przepisami na terenie Królestwa Holandii. Od dnia 1 stycznia 2009r. wszystkie rasy psów są dopuszczone do wwozu do Holandii, z wyjątkiem psów wykazujących agresywne zachowanie podczas wykonywania oficjalnej kontroli. W zasadzie wszystkie gatunki zwierząt mogą być wwożone z innych państw członkowskich UE. Oczywiście zwierzęta chronione mogą być importowane tylko ze specjalnym zezwoleniem i muszą im towarzyszyć stosowne dokumenty.

            Bardzo ważny jest również sposób transportu zwierzęcia. Zwierzak musi być transportowany w wentylowanym aucie, z dostępem do picia i jedzenia. Małe psy mogą podróżować klatce, usytuowanej w taki sposób , aby nie przemieszczała się w trakcie jazdy. Dopuszczalne jest stosowanie specjalnych pasów bezpieczeństwa, które ochronią pupila w trakcie przewozu. Większe psy mogą jechać na kanapie a o ile jest to możliwe technicznie, w przypadku pojazdów typu bus, van czy kombi także w bagażniku. Koty podróżowały zawsze ze mną w transporterze, który posiadał poidełko i rodzaj karmnika.

            Należy zawsze pamiętać, że nie tylko kierowcy i pasażerom potrzebny jest postój i odpoczynek w podróży. Także zwierzęta przynajmniej raz na dwie godziny powinny korzystać z przerwy w podróży. Pamiętać należy również o dostępie do wody.